Klub Strzelecki LOK CEL Złocieniec

O nas

Jako klub działamy od 1999 roku. W związku tym, że od 2012 roku zarejestrowaliśmy naszą działalność społeczną jako stowarzyszenie chcielibyśmy, aby wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z młodzieżą. Zainteresowanie młodzieży i dorosłych tą dyscypliną sportu poprzez organizację szkoleń, trenigów i zawodów.Wspieranie aktywnego i zdrowego trybu życia.

Stawiamy przede wszystkim na:

  • Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
  • Organizowanie szkoleń sportowych, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju  strzelectwa sportowego i  innych sportów obronnych.
  • Uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego oraz innych sportów obronnych.
  • Organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń, zawodów w strzelaniu sportowym  praktycznym i  rekreacyjnym, rangi krajowej i międzynarodowej
  • Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z rodzicami członków-uczestników Klubu w zakresie celów realizowanych przez Klub.
  • Współdziałanie z Ligą Obrony Kraju, Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i innymi organizacjami  mającymi podobne cele działania.
  • Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
  • Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań.