Klub Strzelecki LOK CEL Złocieniec

Zawody 2014

Spis treści

 

W DNIU 24. 05. 2014r. ROZEGRANO POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
I PONADGIMNAZJALNEJ Z BRONI SPORTOWEJ TOZ 17
ORGANIZATOR: POWIAT DRAWSKI i KLUB STRZELECKI ,,CEL’’ ZŁOCIENIEC 
W ZAWODACH UCZESTNICZYŁO 8 ZESPOŁÓW 3 OSOBOWYCH.
ROZEGRANO KONKURENCJE;  STRZELANIE PRECYZYJNE KARABINEK TOZ 17
ZAWODY PRZEBIEGAŁY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZSS, PROTESTÓW NIE ZGŁOSZONO.
 WYNIKI Z ZAWODÓW 24. 05. 2014r

juniorka gimnzajumjuniorka gimnazjum.pdf

junior gimnazjumjunior gimnazjum.pdf

drużyna gimnazjumdruyna gimnazjum.pdf

juniorka ponadgimnazjalnejuniorka ponadgimnazjalne.pdf

junior ponadgimnazjalnejunior ponadgimnazjalne.pdf

drużyna ponadgimnazjalnadruyna ponadgimnazjalna.pdf

opiekunowieopiekunowie.pdf